Dự báo lịch nở hoa anh đào năm 2017

Mon, 20/02/2017  |  Danh mục: Tin tức

Cục khí tượng Nhật Bản đã công bố dự đoán thời điểm hoa anh đào nở mùa xuân năm nay.

Thông tin chi tiết từng vùng:

Kanto-Koshin
Mito:
ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.

Utsunomiya: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Maebashi: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.

Tokyo: ngày bắt đầu nở 26/3, ngày nở đẹp nhất 2/4.

Choshi:  ngày bắt đầu nở 2/4, ngày nở đẹp nhất 9/4.

Kumagaya: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 4/4.

Yokohama: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 4/4.

Kofu: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 3/4.

Tokai-Hokuriku

Shizuoka:  ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.

Nagoya: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.

Gifu: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.

Tsu:  ngày bắt đầu nở 1/4, ngày nở đẹp nhất 7/4.

Toyama: ngày bắt đầu nở 6/4, ngày nở đẹp nhất 11/4.

Kanazawa: ngày bắt đầu nở 5/4, ngày nở đẹp nhất 10/4.

Fukui: ngày bắt đầu nở 4/4, ngày nở đẹp nhất 9/4.

Kansai

Hikone: ngày bắt đầu nở 3/4, ngày nở đẹp nhất 10/4.

Osaka: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.

Kyoto: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Kobe: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 9/4.

Nara: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Wakayama: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.

Chugoku-Shikoku

Okayama: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Hiroshima: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Matsue:  ngày bắt đầu nở 2/4, ngày nở đẹp nhất 9/4.

Tottori: ngày bắt đầu nở 1/4, ngày nở đẹp nhất 7/4.

Takamatsu: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 8/4.

Matsuyama: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.

Kochi: ngày bắt đầu nở 25/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.

Tokushima: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 8/4.

Shimonoseki: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 8/4.

Kyushu

Fukuoka: ngày bắt đầu nở 26/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Oita: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 9/4.

Nagasaki: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Kumamoto: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Kagoshima: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 9/4.

Saga: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Miyazaki: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Tohoku

Sendai: ngày bắt đầu nở 10/4, ngày nở đẹp nhất 14/4.

Yamanashi: ngày bắt đầu nở 14/4, ngày nở đẹp nhất 18/4.

Fukushima: ngày bắt đầu nở 8/4, ngày nở đẹp nhất 12/4.

Thông tin về các địa điểm thuộc Hokkaido sẽ được cập nhật sau

Nguồn: http://sakura.weathermap.jp/

Đăng ký nhận bản tin

Để nhận thông tin khuyến mại mới nhất.

Go to Top