Ấn Độ

Giới thiệu chung Ấn Độ

  • Giới thiệu về đất nước Ấn Độ

    Giới thiệu về đất nước Ấn Độ

    Cộng hoà Ấn Độ xuất hiện trên bản đồ thế giới vào ngày 15 tháng 8 năm 1947. Sự thiết lập nhà nước Ấn Độ là đỉnh cao của cuộc đấu tranh của những người tại Nam Á để thoát khỏi ách thống trị của Đế quốc Anh.

Đăng ký nhận bản tin

Để nhận thông tin khuyến mại mới nhất.

CEO

+84939446006