Hàn Quốc

Địa điểm MICE Hàn Quốc

  • Hội chợ Du lịch MICE Hàn Quốc 2016 (KME 2016)

    Hội chợ Du lịch MICE Hàn Quốc 2016 (KME 2016)

    Hội chợ Du lịch MICE Hàn Quốc 2016 (KME 2016) là hội chợ du lịch chuyên nghiệp với sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ MICE như đơn vị tổ chức Hội thảo chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức Triển lãm chuyên nghiệp, công ty du lịch,...

Đăng ký nhận bản tin

Để nhận thông tin khuyến mại mới nhất.

Go to Top