Malaysia

Kinh tế Malaysia

  • Kinh tế Malaysia

    Kinh tế Malaysia

    Malaysia là một nền kinh tế thị trường định hướng nhà nước tương đối mở và công nghiệp hóa mới. Nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong hướng dẫn hoạt động kinh tế thông qua các dự án kinh tế vĩ mô, song vai trò này đang...

Đăng ký nhận bản tin

Để nhận thông tin khuyến mại mới nhất.

CEO

+84939446006