Thái lan

Kinh tế Thái lan

  • Kinh tế Thái Lan

    Kinh tế Thái Lan

    Thái Lan vốn là một nước nông nghiệp truyền thống. Bắt đầu từ năm 1960 Thái Lan thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ nhất và đến nay là kế hoạch thứ 9.

Đăng ký nhận bản tin

Để nhận thông tin khuyến mại mới nhất.

Go to Top