Việt Nam

Kinh tế Việt Nam

  • Kinh tế Việt Nam

    Kinh tế Việt Nam

    Từ ngàn năm nay, Việt Nam là một nước nông nghiệp. Trước năm 1986, Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế kế hoạch tương tự nền kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa.

Đăng ký nhận bản tin

Để nhận thông tin khuyến mại mới nhất.

CEO

+84939446006